Célok, tevékenységek

  • A Magyar Társadalombiztosítási és Bérügyi Szakemberek Egyesülete (MTBSZE) célja a társadalombiztosítási és bérügyi szakemberek érdekvédelme, munkájuk és továbbképzésük elősegítése.
  • Az Egyesület tagjainak munkakörülményeit is befolyásoló, társadalombiztosítással és bérügyintézéssel (bérszámfejtéssel) összefüggő törvények, szabályok előkészítése során, a tagok összefoglalt véleményének, javaslatainak alapján véleményt nyilvánít, javaslatot tesz az illetékes hatóságok, bizottságok és szervek részére, a reálisan kivitelezhető megoldások, közérthető törvények és jogszabályok létrehozásában, módosításában és elősegíti ezek helyes egységes alkalmazását. Javaslatot tesz a mindennapos feladatellátás egyszerűsítésére, adminisztrációs tehercsökkentésre, az elektronikus ügyintézés elősegítésére.
  • Tagjain keresztül széleskörű felvilágosító tevékenységet folytat a társadalombiztosításról, bérszámfejtésről, valamint a kapcsolódó jogszabályokról; publikációival, közéleti tevékenységével segíti a közteherviselési morál javítását.
  • A tagjai részére olyan, továbbképzést és információs hátteret biztosít, amely szakszerű, segíti az egységes jogszabály értelmezést, valamint az eljárási gyakorlat kialakításában a minél jobb szolgáltatási színvonal elérését.
  • Céljai elérése érdekében együttműködést épít ki és tart fenn a hasonló tevékenységű belföldi és külföldi szervezetekkel.
  • Az Egyesület tagjai számára szakszerű tanácsadói szolgáltatást nyújt, annak érdekében, hogy a társadalombiztosítás és a bérszámfejtő szakma elismert szakértői legyenek.
  • A társadalombiztosítási és bérügyi szakember-utánpótlást biztosító felnőttképzés képzési programjainak véleményezésével, felkérésre vizsgáztatók vizsgákra delegálásával segíti a megfelelő színvonalú szakemberek képzését.